מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע הר חברון

בקשה לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע הר חברון

צור קובץ PDF

 

 

 

 

 

פרטים אישיים
פרטי הבקשה- ניתן לצרף את פרטי הבקשה כמסמך נוסף בשדה צרוף המסמכים
ניתן לצרף את הבקשה כמסמך כחלק מצרוף המסמכים
**אגרת בקשה על סך 20 ש``ח תשלח ע``פ חוק חופש המידע עבור אדם פרטי וגוף שאינו מלכר
הנני מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150ש"ח (כולל אגרת הבקשה). במידה ועלות הטיפול בבקשה תעלה על סכום הנקוב-על המבקש יהיה לאשר זאת בטרם הטיפול.