מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

חינוך - טופס ערר - הנגשה טכנולוגית פרטנית לתלמיד/ה בגן הילדים

חינוך - טופס ערר - הנגשה טכנולוגית פרטנית לתלמיד/ה בגן הילדים

צור קובץ PDF

במהלך השנים תשע"ו-תשע"ח פרסם משרד החינוך קול קורא לרשויות לצורך התאמות נגישות לתלמידים עם מוגבלויות, קבועה או זמנית הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן עד גיל 21.

החל מיולי 2018 אישרה הכנסת את תקנת שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות, שדן בהתאמת נגישות פרטנית ללמידה לתלמיד ולהורה.

מצ"ב קישור לחוק ההתאמות: https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/documents/individualeduaccommodationsreg.pdf

 במידה וההורה חולק על החלטת הוועדה, הוא רשאי להגיש ערר ע"ג טופס ערר שישלח למחוז ירושלים תוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה. ההחלטה בערר תינתן בתוך 30 ימים מיום קבלת הערר.

מצורף טופס ערר למילוי ידני. יש לצרפו בהמשך הטופס המקוון כקובץ.- לחץ כאן להורדת הטופס 

פרטי התלמיד
מוסד לימודים
פרטי מגיש הבקשה
צירוף קבצים