מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה עקב העתקת מקום המגורים

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה עקב העתקת מקום המגורים

צור קובץ PDF
1
לכבוד מועצה מקומית תל-מונד, ועדת תנועה. הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני מתגורר/ת בכתובת הנ"ל ואיני שוהה במוסד כלשהו. אין ברשותי מקום חניה פרטי. המקום הנ"ל משמש אותי בלבד ולא את משפחתי. הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש במקום שיוקצה לי (החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, שינוי מצב בריאותי וכ"ו). במידה ולא אזדקק למקום החניה, אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך מיד.
2
שלח
1
לכבוד מועצה מקומית תל-מונד, ועדת תנועה. הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני מתגורר/ת בכתובת הנ"ל ואיני שוהה במוסד כלשהו. אין ברשותי מקום חניה פרטי. המקום הנ"ל משמש אותי בלבד ולא את משפחתי. הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש במקום שיוקצה לי (החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, שינוי מצב בריאותי וכ"ו). במידה ולא אזדקק למקום החניה, אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך מיד.
מבקש/ת בזאת להקצות לי מקום חניה שמור ליד מקום מגוריי החדש ולבטל את מקום החניה בכתובת מגוריי הקודמת