מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשת העדר חובות

בקשת העדר חובות

צור קובץ PDF
1
שלח
1
פרטי מגיש הבקשה

יש למלא הפרטים.

בקשתך תבדק וישלח לך במייל הדוח אותו הנך מבקש.

שמחים לעמוד לשירותך,

מחלקת גביה

מ.מ קדומים

פרטי הנכס