מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לרישיון להתקנת שלט או מודעה

בקשה לרישיון להתקנת שלט או מודעה

צור קובץ PDF
1
פרטי המבקש
2
כתובת השילוט
3
שלח
1
פרטי המבקש

לקוח נכבד,

לצורך קבלת רישיון שילוט, עליך למלא את הטופס, לצרף את המסמכים המפורטים ולשלוח למחלקת השילוט.