מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לאישור לימודי חוץ

בקשה לאישור לימודי חוץ

צור קובץ PDF
1
פרטי מגיש הבקשה
2
שלח
1
פרטי מגיש הבקשה

תלמידים המבקשים ללמוד מחוץ למוסדות החינוך המוצעים בקדומים צריכים לקבל אישור לימודי חוץ ממחלקת החינוך . לאחר קבלת האישור התלמיד/ה ייגרע ממצבת תלמידים בקדומים כדי שהרשות המבוקשת בטופס זה תוכל לשבץ את התלמיד/ה אצלה במוסד החינוכי.

באחריות ההורים להגיש את אישור הבקשה (במידה ותאושר בקשתכם) לרשות  המבוקשת ובאחריות הרשות בה המוסד הלימודי נמצא לשבץ את בנכם במוסד המבוקש.  

שים לב! קבלת אישור לימודי חוץ אינה כוללת תשלום בגין נסיעות, החזרי נסיעות ו/או הסעה.

בקשתכם תבחן ותשלח לכם תשובה במייל.

 שמחים לעמוד לשירותכם

מחלקת החינוך מועצה מקומית קדומים