מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לביטול דו"ח חניה

סמל ראש פנה

בקשה לביטול דו"ח חניה

צור קובץ PDF
1
שלח
1
פרטי המבקש/ת

לקוחות יקרים.

על פי חוקי העזר של מועצה מקומית ראש פנה, פועלת המועצה לשמירת הסדר הציבורי מתוך מטרה לשיפור איכות החיים והסביבה של התושבים והמבקרים.

באם הינך מעונין/ת להגיש בקשה לביטול דו"ח חניה באפשרותך למלא את הבקשה שלהן ולצרף מסמכים, אם קיימים, המאמתים את טענותיך.

לתשומת לבכם, בקשה לביטול הדו"ח ניתן להגיש אך ורק בתוך 30 יום ממועד קבלת הדו"ח.

אני מעוניין/ת לקבל את התשובה בדואר אלקטרוני בלבד. ידוע לי כי התשובה לא תישלח באמצעות דואר ישראל.
פרטי הדו"ח
פרטים ונימוקים לבקשה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע