מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

אישור לרשם המקרקעין

אישור לרשם המקרקעין

צור קובץ PDF
1
פרטי בעל נכס מבקש
2
מה הפעולה ברצונך לבצע?
3
פרטי הפונה
4
שלח
1
פרטי בעל נכס מבקש

אישור לרשם המקרקעין ו/או מינהל מקרקעי ישראל לפי ס' 324 לפקודת העיריות. ומכוח 10 לתוספת השלישית של חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965.

 

מופיע בשובר הארנונה. המספר הינו ת.ז של אחד מבני הזוג (בדרך כלל הגבר)או ח.פ לעסק.
מופיע בשובר הארנונה