מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

רישום לניצנים-צהרונים גני 3-4 תשפ"ב

רישום לניצנים-צהרונים גני 3-4 תשפ"ב

צור קובץ PDF
1
פרטי הילד/ה
2
פרטי הורה רושם
3
סוג מנה והסדרת תשלום
4
שלח
1
פרטי הילד/ה

תכנית "ניצנים"- היא תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך, הארכת יום הלמודים בגני 3-4 (פשוש, אנקור, נחליאלי, דוכיפת ברבור,עגור וקנרית).

יום הלימודים בגני הילדים גילאי 3-4  בין השעות  7:30-14:00. בין השעות 14:00-16:00 תפעל תכנית ניצנים בתוספת תשלום מסובסד ע“י משרד החינוך.

ניצנים תפעל בימים ראשון-חמישי, בימי פעילות מוסדות החינוך (מועדונית חגים אינה כלולה במסגרת זו ויש להירשם אליה בטופס נפרד).

תכנית "ניצנים" כוללת: 

פעילויות חברתיות, סיוע בשיעורי הבית, ארוחת צהרים חמה ומזינה ועוד.

5 ימים בשבוע, מתום יום הלימודים עד השעה 15:45.

פיזור ילדים ונקיון הגן בהתאם לנהלים יסתיים עד השעה 16:00.

התשלום החודשי לצהרון נקבע במשרד החינוך לפי העלות השנתית וכוללת רכיבים שונים – יומיים ושנתיים. עלות רישום לצהרון לאחר תחילת שנה"ל נתונה לשיקול דעת הרשות, על בסיס מקום פנוי בלבד, ותחושב על פי מספר החודשים שנותרו עד לסיום שנת הלימודים ובנוסף עלות חודש נוסף (לדוגמה: אם נותרו 6 חודשים עד סיום השנה עלות ההשתתפות בצהרון תחושב 7*350 ₪).

פתיחת צהרון מותנית במינימום נרשמים בפתיחת השנה. לא נוכל לפתוח צהרון במהלך שנת הלימודים אם לא יהיה מינימום נרשמים  בתחילת שנת הלימודים.

לבעלי חוב שלא שולם משנים קודמות בגין צהרון/הזנה, לא יתאפשר רישום עד הסדרת החוב הקיים (בירור במחלקת גבייה)

ילדי 4 הלומדים בגנים אלו פטורים מתשלום לניצנים וישלמו עבור הזנה בלבד. 

עלות השתתפות:

עבור ילדים בגיל 4 בגני 3 עולה 1,239 ₪ בלבד (מחיר ההזנה). עלות החוג שנכלל בתכנית ניצנים ובתשלומים המלאים עליה, תגבה בנפרד מילדי 4 הלומדים בגני 3, במסגרת תשלומי ההורים)

עבור ילדי גיל 3 –350 ₪ בחודש, למשך 10 חודשים. 3,500 ₪ לשנה.

נהלי רישום וביטול:

תכנית ניצנים תופעל בגנים אי“ה, החל מיום ראשון, 5/9/21 

סיום הרישום עד יום שלישי 24/8/21.

ביטול הרשמה יתבצע בדוא“ל בלבד. ביטול עד סיום מועד ההרשמה (31/8/21) לא יחוייב בתשלום. ביטול הרשמה לאחר תאריך זה יחוייב במלוא התשלום לחודש השוטף וחודש נוסף.

אופן רישום-לכל ילד יש למלא טופס רישום בנפרד.

אופן התשלום:

חיובי החינוך יחויבו דרך שוברי המועצה (עם חיובי הארנונה) משובר 11/21 עד 06/22 (8 תשלומים).

ככל והתשלום לא יסודר אנו שומרים על זכותנו לפעול באמצעים החוקיים לרבות מניעת השתתפות הילד בפעילות

הנחיות ונהלים לתקופת קורונה:

במקרה של בידוד של ילד בודד/מס‘ ילדים, לא ינתן החזר כספי עבור תקופת ההיעדרות של הילד.

במקרה של החלטה על סגירת גן בעקבות תחלואה או סגירה גורפת של מערכת החינוך בקדומים, יזוכה שובר התשלומים בסך עלות ההזנה לתקופה בה לא ניתנה הזנה. הזיכוי יעשה עד 90 יום מתום התקופה בגינה ניתן הזיכוי.

 הבהרה: התכנית אינה כוללת הסעות בסיום היום. איסוף התלמידים מהצהרון באחריות ההורים בלבד.

הפעלת תכנית "ניצנים" בכל מסגרת מותנית במספר נרשמים מינימלי. במקרה ובעקבות ביטול יירד מספר הנרשמים המינימלי, רשאית הרשות לסגור את ניצנים בהתראה של חודש מראש.

שנה טובה