מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

פינוי גזם

פינוי גזם

צור קובץ PDF
1
שלח
1
פרטים

לתושבים שלום,

כידוע, תושב המעוניין בפינוי כמות גדולה של גזם, רשאי להזמין במוקד המועצה מכולה לצורך ריכוז וסילוק מרוכז של גזם. מדובר בשירות שהמועצה מעמידה לרשות התושבים ולנוחיותם.

יש לציין כי מטרת השירות הינו סילוק גזם בלבד.

לעיתים קרובות, מתגלה במכולות, בעת פריקתן, פסולת מסוגים שונים כמו צינורות טפטוף, ציוד גינה ולעיתים גם פסולת גושית כמו מכשירי חשמל, ריהוט ישן או כל פסולת אחרת.

במצב זה, לא ניתן לרסק את הגזם, כמתחייב על פי הוראות החוק, אלא נדרשת עבודה ידנית להפרדת הפסולת והובלתה כפסולת גושית למכולה נפרדת, דבר הגורר אותנו להוצאות כספיות כבדות.

חשוב לציין כי באחריות מזמין המכולה לדאוג כי המכולה תכיל אך ורק שאריות גזם.

על מנת למנוע בעתיד מצב שכזה, תציב המועצה מכולות לפינוי גזם רק כנגד קבלת התחייבות חתומה ממזמין המכולה. נציין כי בעת פנייתכם הטלפונית למוקד המועצה תתבקשו לחתום על ההתחייבות המצורפת לפיה תכיל המכולה שאריות גזם בלבד. במידה ובעת פריקת המכולה תתגלה פסולת אחרת, יחוייב מזמין המכולה בסכום של 600 ₪ – עלות העבודה הנדרשת להפרדת הפסולת והטיפול בה.

חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע