מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשת אישור תושב לצורך נשיאת נשק

בקשת אישור תושב לצורך נשיאת נשק

צור קובץ PDF

שים לב שיש ברשותך את האישורים הרלוונטיים מלאים וחתומים כנדרש:

*צילום ת.ז. וספח*

*הצהרה אודות מקום מגורים חתום ע"י היישוב* 

חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע