מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

חיבור לביוב

חיבור לביוב

צור קובץ PDF

תושב/ת יקרים,

על מנת שנוכל לקדם את הטיפול בבקשתכם ביעילות ובמהירות, אנא הקפידו על מילוי כלל הפרטים הנדרשים.

בטופס זה, הנכם מצהירים כי ידוע לכם שחיבור הביוב המבוצע על ידי המועצה במגרשכם, אינו מהווה אישור להזרמת שפכים לצנרת הביוב הציבורית. החיבור הסופי יתאפשר רק לאחר הודעה מפורשת בכתב מהמועצה.

 

תודה על שיתוף הפעולה,

מחלקת הנדסה מועצה מקומית סביון

פרטי ומשפחה
רחוב ומספר
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע