מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

חופש המידע

חופש המידע

צור קובץ PDF

טופס בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998

ניתן לצרף מכתב מודפס . אין חובה לרשום סיבת הבקשה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
תוצאות בדיקת בקשתך יועברו אליך, ככל שהדבר ניתן ואפשרי במסגרת חוק חופש המידע.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע