מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

פתיחת חשבון ספק

פתיחת חשבון ספק

צור קובץ PDF
1
פרטים
2
שלח
1
פרטים

שלום רב,
המועצה המקומית כפר תבור החליטה לשלם לספקיה / נותני השירותים באמצעות מס"ב (העברה ישירה לחשבון הבנק).


מצורף בזה טופס עדכון פרטים, נבקשכם למלא אותו ולהחזירו בדחיפות.
ספק / נותן שירות שלא יחזיר את הטופס ממולא על כל פרטיו לא נוכל לשלם.