מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

עבודות בשטח הציבורי

עבודות בשטח הציבורי

צור קובץ PDF

תושב/ת יקרים,

על מנת שנוכל לקדם את הטיפול בבקשתכם ביעילות ובמהירות, אנא הקפידו על מילוי כלל הפרטים הנדרשים.

בטופס זה, הנכם מצהירים כי בהמשך לבקשתכם לבצע סלילה במדרכה בחזית מגרשכם, ידוע לכם כי:

המועצה אמורה לבצע עבודות תשתית ו/או סלילת מדרכה בשטח האמור ולא תהא לכם התנגדות לכך.

במידה והמועצה תחליט בעתיד לבצע פיתוח מדרכות ברחוב, שונות מאלו שבוצעו על ידיכם, תהא המועצה רשאית לחייב אתכם בגין עבודות פיתוח חדשות אלו.

 

תודה על שיתוף הפעולה,

מחלקת הנדסה מועצה מקומית סביון

פרטי ומשפחה
רחוב ומספר
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע