מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס להגשת תלונה לממונה תלונות הציבור

טופס להגשת תלונה לממונה תלונות הציבור

צור קובץ PDF
1
מילוי טופס הגשת תלונה
2
למילוי רק על ידי עורך דין המגיש תלונה בשם לקוח
3
שלח
1
מילוי טופס הגשת תלונה

 

  • טיפול בתלונות אשר לא נענו ו/או לא נענו באופן מספק ע"י מחלקות המועצה.
  • נושא תלונה הנוגע למועצה יכול להיות, בין השאר, על מעשה או מחדל שהינו בניגוד
    לחוק, או נעשה ללא סמכות חוקית, או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

 

שימו לב לטופס שני חלקים:

הגשת תלונה באמצעות עורך דין.

הגשת תלונה עצמאית ללא ייצוג עורך דין.

בכל שאלה ובירור על מילוי הטופס ניתן לפנות אל מוקד המועצה לסיוע טכני.

9875*