מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס הצטרפות להסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי

טופס הצטרפות להסדר הוראת קבע בכרטיס אשראי

צור קובץ PDF

תושב/ת נכבדים,

ברצוננו להציע לכם להצטרף להסדר תשלום אגרת הארנונה, המים והביוב באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי. לשם כך, אנא מלאו הפרטים הנדרשים.

הצטרפות להוראת קבע זו תקפה עבור תשלומים שוטפים בלבד ולא עבור תשלום חובות, שכבר הועברו לאכיפה. לא ניתן לבצע הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי חו“ל.

חיוב החשבון יבוצע עפ"י ההסדר הקיים לכם עם חברת האשראי (סכומים, מספר תשלומים וכו').

חיוב כרטיס האשראי יתבצע כל עוד הכרטיס הינו בתוקף ובאין התנגדות חברת האשראי לביצוע התשלום, כמו כן, החיוב יתבצע כל עוד לא תימסר למועצה הודעה בכתב לביטול כרטיס האשראי.

הרשאה זו תהא בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בטופס מקוון זה.

התשלום בהסדר זה אינו מזכה להנחה בתשלומי המיסים למועצה.  

חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע