מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום העבודה

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום העבודה

צור קובץ PDF
לכבוד , מועצה מקומית תל-מונד , ועדת תנועה. הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני מתגורר/ת בכתובת הנ``ל ואיני שוהה במוסד כלשהו. אין ברשותי מקום חניה פרטי. המקום הנ``ל משמש אותי בלבד ולא את בני משפחתי. הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש במקום שיוקצה לי (החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, שינוי מצב בריאותי וכ``ו). במידה ולא אזדקק למקום החניה, אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך מיד.
מבקש/ת בזאת להקצות לי מקום חניה שמור ליד מקום עבודתי
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע