מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לרישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז

בקשה לרישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז

צור קובץ PDF
1
פרטי הבעלים של העסק
2
פרטי העסק הקודם (למלא אם רלוונטי)
3
מיופה כוח (למלא אם רלוונטי)
4
מסמכים נדרשים
5
הצהרות
6
שלח
1
פרטי הבעלים של העסק

יזם/ת נכבדים,

במקרים הבאים, יש להגיש בקשה לרישיון עסק: עסק חדש, חידוש רישיון, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח.


נשמח לעמוד לשרותכם בטלפון *8001 שלוחה "0" ובדואר אלקטרוני ilanit@savyon.muni.il.

 

בברכה,

אילנית קטן, רישוי עסקים

מועצה מקומית סביון 

פרטי ומשפחה
עיר-רחוב-מספר