מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה להקמת דוכן מכירה באירועים

בקשה להקמת דוכן מכירה באירועים

צור קובץ PDF
1
פרטי מגיש הבקשה והדוכן
2
שלח
1
פרטי מגיש הבקשה והדוכן

לצורך העמדת דוכן מכירה באירועים המתקיימים ביישוב יש למלא את טופס הבקשה המצורף ורק עם קבלת אישור ממחלקת הנדסה תחום רישוי עסקים תורשה העמדת הדוכן באירוע.

לקבלת פרטים על האירוע :שעות, תוכן, מהות, קהל יעד, מיקום ועוד עליך לפנות למרכז הקהילתי קדומים.

קבלת האישור מותנה בתשלום אגרה בהתאם לחוק הרישוי. (תעריף האגרה בהוראת משרד הפנים האגף לרישוי העסקים) 

האישור הינו חד פעמי לארוע עבורו הוגשה הבקשה