מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

ביטחון - מתנדב לכיתת כוננות אפרת

ביטחון - מתנדב לכיתת כוננות אפרת

צור קובץ PDF

מתנדב יוכל להצטרף לכיתת הכוננות רק במידה וסיים שירות צבאי מלא ומבצע שירות מילואים פעיל 

פרטים אישים
שירות צבאי
ידע מקצועי