מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

הארכת תוקף אישור לרשם המקרקעין - טאבו

הארכת תוקף אישור לרשם המקרקעין - טאבו

צור קובץ PDF

הבקשה מועברת למחלקת הגביה לצורך הפקת אישור העדר חובות ולאחר מכן תועבר למחלקת הנדסה להארכת האישור.