מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

רישום רכבים (ל.ז.) למאגר הכניסה בשערים - מ.מ. קדומים

רישום רכבים (ל.ז.) למאגר הכניסה בשערים - מ.מ. קדומים

צור קובץ PDF

בתאריך 01/05/2021 יימחק מאגר הנתונים של מורשי הכניסה באמצעות ל.ז. ויעודכן המאגר החדש