מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לביטול/גריעה ממצבת התלמידים בקדומים

בקשה לביטול/גריעה ממצבת התלמידים בקדומים

צור קובץ PDF
1
פרטים אישיים של הפונה
2
פרטים של התלמיד
3
שלח
1
פרטים אישיים של הפונה

יש למלא את לכ הפרטים.

פנייתך תבדק ותועבר לאישור מנהלת מחלקת החינוך.

נחזר אליך בהקדם

 

בברכה,

מח' חינוך קדומים