מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

עדכון פרטי תושב

עדכון פרטי תושב

צור קובץ PDF
1
פרטים אישיים
2
שלח
1
פרטים אישיים

יש למלא את כל הפרטים במידה וחל שינוי בפרטי התשוב המתגורר בנכס המדווח