מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

צור קובץ PDF

שדות המסומנים ב* הינם שדות חובה למילוי הטופס

המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס לצרף לטופס הבקשה:
1. מוגבלות בשמיעה - בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים
2. מוגבלות בראייה - בדיקת ראיה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה במחוז
3. לקויות למידה - אבחון פסיכו דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד
4. שאר המוגבלויות - אישור רפואי מפורט מרופא מומחה