מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום לחנות או עסק - סביון

טופס התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום לחנות או עסק - סביון

צור קובץ PDF
1
שלח
1
פרטי העסק:
 
קובץ:סמל סביון.png – ויקיפדיה
מיום 19.4.20 תוספת שנייה
[תקנה 5 (ב) (2 א) (א) (א1) ו-(א1)]
התחייבות בדבר ישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות, התש"ף - 2020 
פרטי בעל העסק/ מחזיק בעסק:
ולראיה באתי על החתום:
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע