מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לפטור מארנונה לנכס לא ראוי לשימוש

בקשה לפטור מארנונה לנכס לא ראוי לשימוש

צור קובץ PDF
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע