מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לבדיקת נכס (פיקוח)

בקשה לבדיקת נכס (פיקוח)

צור קובץ PDF
1
להלן פרטי הנכס בהתאם לנתוני הודעת התשלום של המועצה:
2
אני הח"מ
3
מעוניין בביצוע בדיקת הנכס המצוי בחזקתי
4
שלח
1
להלן פרטי הנכס בהתאם לנתוני הודעת התשלום של המועצה:

תושב יקר,

אנא מלא את כל הפרטים בטופס זה כפי הנדרש,

יש להוסיף את הקבצים המצורפים בפורמט PDF,DOC,JPG.

בסיום המילוי הטופס יועבר למחלקת הגבייה ותפתח פנייה במערכת השירות לתושב, תתקבל הודעת דחיפה באפליקציה עם מספר הפנייה לצורך מעקב בטיפול הפנייה.

בסיום התהליך תישלח הודעת דחיפה על סיום הטיפול או הודעה על השלמת מסמכים.

אנו שמחים להעניק לך שירות מתקדם ומהיר

מחלקת הגבייה

מ.מ קדומים

מספר הנכס