מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

פנייה כללית לאגף הגבייה-ארנונה

פנייה כללית לאגף הגבייה-ארנונה

צור קובץ PDF

פנייה כללית 

*
*
מצוין בטופס הארנונה
*
מצוין בטופס הארנונה
*
*
*