מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

הרשאות ואישורים - בקשה לשינוי כתובת במשרד הפנים

הרשאות ואישורים - בקשה לשינוי כתובת במשרד הפנים

צור קובץ PDF

טופס זה נועד לקבלת אישור מגורים מהאגודה לצורך שינוי כתובת במשרד הפנים.

 

מותנה ברישום מרשם האוכלוסיה של שדה נחמיה והצהרת בעל הנכס / חוזה שכירות. 

 

לשאלות נוספות בנוגע לטופס, פנו אלינו: agam@huliot.co.il

 

נקה הכול
נא לצרף הצהרה חתומה של בעל הנכס על מגוריך אצלו או הסכם שכירות.