מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

רישום תלמיד לכיתה ז' תשפ"א

רישום תלמיד לכיתה ז' תשפ"א

צור קובץ PDF
1
פרטי התלמיד/ה
2
פרטי ההורים
3
אבחונים
4
מצב רפואי
5
שלח
1
פרטי התלמיד/ה

טופס זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 בתום תהליך ההרשמה תתתקבל ההודעה:

הרשמתך התקבלה כולל מספר אישור. ללא קבלת הודעה זו, הרשמתך לא נקלטה.

במהלך מילוי הטופס תתבקשו להעלות קבצים של תעודות זהות, תעודות התלמיד ואבחונים. לנוחותכם הכינו קבצים אלה מראש. ללא הוספת הקבצים לא תוכלו לשלוח את טופס הרישום. 

נקה הכול