מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשת ערעור על שיבוץ לגנים

סמל המועצה

בקשת ערעור על שיבוץ לגנים

צור קובץ PDF
אל: רשות מקומית אזור
מבקש(ת) בזה לערער על שיבוצו (ה) של בני/בתי:
שובץ לגן
הסיבה לבקשתי היא
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
* במקרה של הורים גרושים/פרודים יש למלא כתובות של שני ההורים:
פרטי האם
פרטי האב