מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

הצהרה על עזיבת נכס ומעבר מחוץ לבית אל

הצהרה על עזיבת נכס ומעבר מחוץ לבית אל

צור קובץ PDF

תושב/ת יקר/ה

מצורף טופס הצהרה על עזיבת נכס להגשה באופן מקוון (אונליין).

שימו לב!
טופס זה אינו מיועד לדיירי הקראוונים.
דיירי הקראוונים – נא פנו למוקד העירוני להסדרת עזיבתכם.

לבירורים ניתן לפנות למחלקת הגבייה

 

פרטי הנכס שעוזבים
במידה ומשולם למועצה
יש לצרף חוזה חתום
מעבר מחוץ לבית אל
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע