מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

הצהרת בריאות ואישור תקנון הרשמה תשפ"ב- צהרונים ומועדוניות

הצהרת בריאות ואישור תקנון הרשמה תשפ"ב- צהרונים ומועדוניות

צור קובץ PDF
1
פרטי הילד
2
פרטי ההורים
3
הצהרת בריאות-לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון: לבני/ בתי יש/ אין )להקיף בעיגול( מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת, המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון
4
שלח
1
פרטי הילד