מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

תב"ר רב שנתי

תב"ר רב שנתי

צור קובץ PDF
*
*
שם הפרויקט והבקשה חייבים להיות רשומים בבירור בתוך הפרוטוקול
*
*
*
לפי נוהל רכש
לא חובה