מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

חינוך: רישום להתאמות נגישות פרטניות לתלמיד במערכת החינוך

חינוך: רישום להתאמות נגישות פרטניות לתלמיד במערכת החינוך

צור קובץ PDF

לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, מוגבלות בראייה, מוגבלות פיזית, מוגבלות מוטורית ומחלות נדירות התשע"ח 2018

ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת