מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לשעות כוננות לעובד/ת - לשנת 2020

בקשה לשעות כוננות לעובד/ת - לשנת 2020

צור קובץ PDF
בקשה לאישור שעות כוננות:
*
*
*
*
*
*
אישור יכנס לתוקפו רק לאחר אישור ועדת כוח אדם ותקף לשנה אחת בלבד עם אפשרות הארכה ע"פ צורך.
אישור ועדת כוח אדם: