מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

דיווח הוצאות חשמל ואחזקת כבישים ומדרכות

דיווח הוצאות חשמל ואחזקת כבישים ומדרכות

צור קובץ PDF

שלום רב,
כפי שהוצג בתחילת שנת 2020 ,

כחלק מבקרת המועצה על ביצוע האצלת הסמכויות תחת הסעיפים השונים בסל השירותים.
נשמח אם תוכלו למלא את הטופס הבא המתייחס לביצוע תחת סעיף אחזקת כבישים ומדרכות וסעיפי תאורה

*
*
אחזקת כבישים ומדרכות
*
עלויות תאורה
*
*
*
*
*
*
*
*