מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

הצהרת בריאות לילד/ה להשתתפות בשמרטפיה

הצהרת בריאות לילד/ה להשתתפות בשמרטפיה

צור קובץ PDF

בהתאם להנחיות מ.הבריאות כדי להשתתף בשמרטפיות על ההורה למלא הצהרת בריאות עבור כל ילד/ה בנפרד.

 במילוי הצהרת הבריאות אני מצהיר/ה כי הנתונים נכונים לאותו יום של מילוי ההצהרה.

 

אני מצהיר/ה בזאת כי אין לביתי/בני את התסמינים הבאים:

1. חום מעל 38 מעלות צלזיוס.

2. שיעול ו/או קשיי נשימה  (למעט שיעול ממצב כרוני או אלרגיה אחרת).

3. אין אדם חולה או אדם ששהה בחו"ל בשבועיים האחרונים המתגורר בביתי.

*
*
*