מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

חלוקת תווי מזון לזכאים להנחה בארנונה

חלוקת תווי מזון לזכאים להנחה בארנונה

צור קובץ PDF
1
פרטים אישיים
2
פרטי הנכס
3
פרטי נפשות
4
פירוט הכנסות
5
ממוצע חישוב 3 חודשים
6
ממוצע חישוב 12 חודשים
7
שלח
1
פרטים אישיים

לפי מבחן הכנסה 70% ומעלה או בעלי קצבת זקנה והשלמת הכנסה בלבד

מי זכאי לקבלת תווי מזון לפי סעיף 3 ב(א2)(2)(ח) לחוק יסוד: משק המדינה?

 1. תושבי הרשות המקומית כפר תבור הרשומים בת.ז בכפר תבור שקיבלו בשנת 2020 או 2021 למעלה מ-70%  הנחה במבחן הכנסה בארנונה.
 2. תושבים המקבלים הנחה בארנונה לפי סעיף 2 (א)(1)(ב)- קצבת זקנה + השלמת הכנסה לשנת 2020 או 2021.
 3. תושב שהגיש בקשה להנחה ונמצא כי הכנסתו החודשית הממוצעת ברוטו לשנת 2019 בהתאם למספר הנפשות המתגורות איתו:
 • 1 נפשות – הכנסה של עד 2,881 ₪ ברוטו
 • 2 נפשות – הכנסה של עד 4,321 ₪ ברוטו
 • 3 נפשות – הכנסה של עד 5,011 ₪ ברוטו
 • 4 נפשות – הכנסה של עד 5,703 ₪ ברוטו
 • 5 נפשות – הכנסה של עד 7,121 ₪ ברוטו
 • 6 נפשות – הכנסה של עד 8,540 ₪ ברוטו
 • 7 נפשות – הכנסה של עד 11,452 ₪ ברוטו
 • 8 נפשות – הכנסה של עד 13,084 ₪ ברוטו
 • 9 נפשות – הכנסה של עד 14,715 ₪ ברוטו
 • 10 נפשות – הכנסה של 1,635 ₪ לנפש

חלוקת השוברים לתווי המזון תתבצע על ידי זכיין שיבחר על ידי משרד הפנים.

השוברים יגיעו עם שליח עד הבית

תאריך אחרון להגשת הבקשה להנחה 22 באפריל 2021

השוברים צפויים להגיע לזכאים בכמה פעימות:

 • פעימה ראשונה בין תאריך 28 לינואר עד ליום 18 בפברואר 2021
 • פעימה שנייה בין תאריך 25 בפברואר עד ליום 18 במרץ 2021
 • פעימה שלישית בין תאריך 4 למרץ עד ליום 25 במרץ 2021

 

הפניה לאתר הארצי של המיזם:

https://govextra.gov.il/moin/tlush-mazon/home/doc/

*
*
*
נקה הכול
מספר משלם ארנונה
*