מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לביטול חוג

בקשה לביטול חוג

צור קובץ PDF

נהלי ביטול השתתפות:

1. יש להודיע על ביטול החוג עד ה-30 לחודש. הפסקת תשלום תחול החל מהחודש שאחריו.

2. אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.

3. החל מה-1 לאפריל ואילך לא יאושרו ביטולים ולא יבוצעו החזרים. המשתתף יחויב בעלות החוג עד סוף השנה. (לא תקף למשתתפים שהתחילו ללמוד בחודש דצמבר ואליך).

4. משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה, שהות מחוץ לישוב או מכל סיבה אחרת, לא יקבל את תמורת הפגישה בה לא השתתף. אם חלה המשתתף במחלה ממושכת או נפגע בתאונה, ימסור על כך הודעה בכתב ויצרף אישור רפואי בתוך חודש מתאריך האירוע. במקרה זה יזוכה באופן יחסי.

5. צ'ק חוזר יישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף. זיכוי בתעודה (זיכוי במערכת) – תקף לשנה בלבד.

6. במקרה של פרישה מחוג מוסיקה לא יוחזר הסכום בגין שכירות כלי נגינה.

 

 לאחר הפניה תחזור אליכם טלפונית אחראית הרישום לסיכום פרטי הפסקת החוג והזיכוי.

*
*
*
*
*
*