מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

חינוך: טופס בקשת העברה מבית ספר

חינוך: טופס בקשת העברה מבית ספר

צור קובץ PDF
1
חלק א- פרטי התלמיד (נא ללחוץ על הקישור הכחול לקריאת הנוהל)
2
פרטי האפוטרופוס המשותף
3
שלח
1
חלק א- פרטי התלמיד (נא ללחוץ על הקישור הכחול לקריאת הנוהל)

 

הטופס מיועד להורים המעונינים להעביר את ילדיהם לבית ספר אחר בשל מעבר דירה או בשל נסיבות אחרות.

יש להצטייד בצילומי תעודת זהות ולהורים עצמאים - למסמכים הרלוונטיים.

לבירורים ושאלות באגף החינוך: hinuh@gushetzion.org.il

הטופס מנוסח בלשון זכר (מטעמי נוחות) אך מתייחס לשני המינים.

 

 

*
*
*
*
*
*
*
*