מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לקניית פח

בקשה לקניית פח

צור קובץ PDF

שימו לב! 

ניתן לשלם עבור הפח, רק לאחר אישור הבקשה ע"י מנהל מחלקת פינוי פסולת. 

נקה הכול