מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס הגשת מועמדות לוועדת ביקורת בוועד המקומי

טופס הגשת מועמדות לוועדת ביקורת בוועד המקומי

צור קובץ PDF

 

 

חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע