מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

טופס דיווח מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת דיור

טופס דיווח מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיור לצורך הקצאת כמות מוכרת ליחידת דיור

צור קובץ PDF
*
*
*
ציין מה נבחר: מספר צרכן או מספר משלם ליד המספר
*
*
*
*
הצהרה
*
*
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע