מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לפטור נכס ריק

בקשה לפטור נכס ריק

צור קובץ PDF
1
חלק א'
2
שלח
1
חלק א'

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים.

יש לקרוא את ההוראות לפי מילוי הטופס.

בקשתך תבדק ונחזור אליך בהקדם עם תשובה במייל או בטלפון.

 פרטים למגיש הבקשה:

הנחה לנכס ריק , בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 פרק ה'.

הנחת נכס ריק  למגורים , תינתן עד  6 חודשים בגובה של  75% הנחה

הנחת נכס ריק לתעשייה, תינתן  עד 6 חודשים - 75% הנחה

* ההנחה תינתן לתקופה המצטברת הנזכרת לעיל, במשך תקופת בעלותו של אדם בבניין, וכל עוד לא שונתה הבעלות בו.

ההנחה תינתן לאחר בדיקת פקח בנכס, לא תינתן הנחה רטרואקטיבית.

בברכה,

מחלקת גביה וארנונה