מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

פנייה לוועדת תחבורה בנושאים כלליים

פנייה לוועדת תחבורה בנושאים כלליים

צור קובץ PDF

ועדת התחבורה מתכנסת מעת לעת ודנה בכל נושאי התחבורה בעיר. 
לכל פנייה בנושא תחבורתי, ציבורי או פרטי, נא למלא את הטופס הבא. 

*
*
*
*