מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

בקשה לתלושי מזון על-פי מבחן הכנסה

בקשה לתלושי מזון על-פי מבחן הכנסה

צור קובץ PDF
1
הנחיות למילוי הטופס
2
פרטים אישיים
3
מסמכים נדרשים להגשת הבקשה
4
הריני מצהיר כי: אני תושב מדינת ישראל. אני לא שוהה באופן קבע במהלך התקופה שבין יום י``ז בטבת התשפ``א (1 בינואר 2021) ליום י``ב בניסן התשפ``א (25 במרץ 2021) במקום שבו נותנים לי אכסון וכלכלה, המתגוררים איתי בדירה כמפורט לעיל לא שהו באופן קבע במקום כאמור. הריני מצהירה בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים,וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא
5
שלח
1
הנחיות למילוי הטופס

טופס-בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון לפי סעיף 3 ב(א2)(2)(ח)לחוק יסוד: משק המדינה.

מספר נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת בשקלים חדשים בשנת הכספים 2019

1

  עד 2881

2

  עד 4,321

3

  עד 5,011

4

  עד 5,703

5

  עד 7,121

6

  עד 8,540

7

  עד 11,452

8

  עד 13,084

9

   עד 14,715

10

עד 1,635 לנפש