מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

סגור

הצהרה על עזיבת נכס ומעבר בתוך בית אל

הצהרה על עזיבת נכס ומעבר בתוך בית אל

צור קובץ PDF

תושב/ת יקר/ה

מצורף טופס הצהרה על עזיבת נכס להגשה באופן מקוון (אונליין).

שימו לב!
טופס זה אינו מיועד לדיירי הקראוונים.
דיירי הקראוונים – נא פנו למוקד העירוני להסדרת עזיבתכם.

לבירורים ניתן לפנות למחלקת הגבייה

 

פרטי הנכס שעוזבים
במידה ומשולם למועצה
יש לצרף חוזה חתום
פרטים של הנכס החדש בתוך בית אל
במידה ומשולם למועצה
יש לצרף חוזה חתום
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע